Alvain Algemene voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing.
 2. Alle onze prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Prijzen geldig zolang de voorraad strekt en afgezien van drukfouten. De verkoopsprijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke BTW en/of marktschommelingen. Onze offertes zijn 30 dagen geldig tot na offerte datum.
 4. Alle facturen zijn contant betaalbaar.
 5. Voor particulieren: contante betaling van het saldo bij de aanvang van het event
 6. Voor bedrijven: via overschrijving. Bij niet betaling van een factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum zal het openstaande saldo ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 50 EUR, en dit onverminderd een nalatigheidsrente ten belope van 1% per maand vanaf de vervaldatum tot aan de betaling.
 7. Elke annulatie dient schriftelijk te gebeuren en het betaalde voorschot blijft definitief verworven ten titel van schadevergoeding.
 8. De klant draagt zorg voor gratis elektrische stroom voor de koeling en verlichting van de wijnbar.
 9. De klant draagt zorg voor eventuele vergunningen of toestemmingen en mogelijke hieraan verbonden kosten.
 10. Klachten over de geleverde goederen en diensten dienen op de dag van het event te worden geformuleerd.
 11. Alle geschillen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbank van het arrondissement Leuven is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Alvain is een handelsnaam van VDJALCO BVBA met ondernemingsnummer BE0891.445.737